Pravne in stvarne napake pri nakupu nepremičnine

Slovenci že od nekdaj sanjarimo o svojem lastnem domu, a če razmišljate o nakupu nepremičnine, morate biti pozorni na številne vidike, ki vam bodo pomagali uresničiti te sanje.

Kupec ima pravico zahtevati odpravo napake, znižanje kupnine ali odstop od pogodbe ob ustreznem ugovoru glede napak.

Trendi na slovenskem nepremičninskem trgu

Cene nepremičnin so v porastu, saj je slovenski nepremičninski trg v preteklem letu beležil rekorde. Od rasti cen stanovanjskih nepremičnin do števila transakcij z zemljišči za gradnjo stanovanjskih stavb – ključno je razumeti dinamiko trga pred nakupom.

Raznolikost Slovenije kot privlačnost za investicije

Slovenija je dežela bogata z naravnimi lepotami, kar jo dela privlačno ne le za domače, temveč tudi za tuje investitorje. Kljub temu pa je pomembno razumeti, da so nepremičninska nihanja stalnica, ki jih določajo številni faktorji, vključno z inflacijo.

Pri nakupu nepremičnine je ključnega pomena, da kupec pazljivo preveri morebitne pravne in stvarne napake, ki lahko vplivajo na njegovo lastninsko pravico in uporabo nepremičnine. Sodna praksa prikazuje, da so pravne in stvarne napake najpogostejši razlogi sporov med kupci in prodajalci. Med stvarne napake sodijo tiste, ki vplivajo na funkcionalnost ali lastnosti nepremičnine, pri čemer zakon loči med očitnimi in skritimi napakami.

Očitne napake – pomembnost pregleda in obvestila

Očitne napake so tiste, ki so bile ali bi morale biti opazne ob običajnem pregledu. Kupec mora o teh napakah nemudoma obvestiti prodajalca, sicer tvega izgubo pravice do ugovora glede teh napak, razen če je v pogodbi določen daljši rok.Skrite napake se pokažejo šele po prevzemu nepremičnine in niso bile opazne ob običajnem pregledu. Kupec mora tudi glede teh napak obvestiti prodajalca v določenem roku, da bi uveljavljal svoje pravice iz naslova napake.

Obvestilo o napaki – ključni pogoj za uveljavljanje pravic

Obligacijski zakonik zahteva, da kupec pravočasno in natančno obvesti prodajalca o stvarnih napakah, kar je ključni korak za uveljavljanje njegovih pravic. Nepopolno ali netočno obvestilo lahko privede do izgube pravice do odprave napak po sodni poti.

Pravice kupca glede stvarnih napak

Obligacijski zakonik določa različna upravičenja kupca v primeru ustreznega ugovora glede napak, med drugim zahtevo po odpravi napake, znižanje kupnine ali celo odstop od pogodbe. V vsakem primeru ima kupec pravico do povračila škode, kar je pomembno upoštevati pri nakupu rabljenih nepremičnin. Pri nakupu starejših nepremičnin je ključnega pomena pozornost nameniti morebitni klavzuli “videno-kupljeno”, ki lahko omeji pravice kupca glede stvarnih napak. Če je v prodajni pogodbi vključena ta klavzula, kupec izgubi možnost uveljavljanja zahtevkov za odpravo stvarnih napak.

Odgovornost prodajalca

Pravne napake se nanašajo na situacije, kjer prodajalec odgovarja za tretje osebe, ki imajo pravice na prodani stvari, če kupec ni bil obveščen o teh pravicah in ni privolil v nakup obremenjene nepremičnine. To je ključno razumeti pri sklepanju nepremičninskih poslov.

V isti kategoriji:

admin

Next Post

Spoznajte pomen aditivov za avtomobile in pomembne avtomobilske tekočine

Wed Apr 10 , 2024
Če ste uporabnik oziroma lastnik avtomobila, ste soočeni tudi s tem, da je njegovo delovanje odvisno tudi od različnih vrst tekočin, ki so namenjene posebej za vozila. Nekatere avtomobilske tekočine dobro poskrbijo za delovanje motorja, druge pripomorejo k preglednosti, spet tretje pa za zavore, četrte omogočajo, da se z avtom […]
avtomobilske tekočine